ostrenie zapisovatok ryhytok, v sáčku, v nádobe,

l

24.

ČO

_

lo,v,w-:25.1.2022 ide zapísať:
v_om,_+
vm

ostrenie zapisovatok ryhytok, v sáčku, v nádobe,
nenaostríte jasne do V
pred publikovaním
neodišlo to od Vás
ak nie ste v škole Moci a Vlády
zápisy sú Vaše telo.

v_om,_plus
vm

To oni nás tu v klude citaju
ani nevedia?

v,om
v_om,_v
om

/politika
/panovník
/král
iné

namapovaním presnosti k cudziemu súkromiu
inému ako je Vaše telo
do súkromia llllll
základu lllll

forma vlády pochopená ako:

/tupý uhol od l

v,om
v_om,_v
om

hov
no

v,om
v_om,_v
vm

v

v,om
v_om,_v
vm

hla
ve

am

_

k

vzor viery pobyt v škole Moci a Vlády
Ty si napadol cloveka
lebo si si nás vyzliekal z vnutra,
medzi naostrením pre zapis
a otupením
pre nové zaostrenie pre zapis.

L() ď L() .
L()lL() -23