0 odpadnut sa povie po novom

odpadnut sa povie po novom

skrina je rohom rovnaka s hranou muru

preklad Slovevsky

moje prsty neobhryzaj by som grcala iba

Norsky prekladac nepochopil
Vietnamsky prekladac nepochopil
Dansky prekladac nepochopil
Grecky prekladac pochopil:

Nemecky prekladac nepochopil
Dans

_

Grecky prekladac pochopil.
Norsky prekladac nepochopil
Vietnamsky prekladac nepochopil
Dansky prekladac pochopil:

Vykrivene nohy to vyriesia.

_

Dansky prekladac pochopil.
Grecky prekladac pochopil.
Norsky prekladac nepochopil
Vietnamsky prekladac pochopil:

Motlidba Modlitba ako vykrivene nohy.

_

Vietnamsky prekladac pochopil.
Dansky prekladac pochopil.
Grecky prekladac pochopil.
Norsky prekladac pochopil:

Uhm, prelozili ruky cez nohy.

_

Pojem odpadnut
ma pochopenu narocnost,
dotyk ruk s nohami je Je J
E

/,
J
d
E

overte pojem odpadnut
stav boja /
zistene /,

_

Zeny nakupuju obchodne
na rame zrkadla
ak neoveria pojem odpadnut
ak neoveria pojem odpadnutie

_

lo-:m:
v_+
J
vm
E
v_+
J
vm
hov
no
v_+
J
vm
v
v_+
J
vm
hla
ve
am

_

k t 20 01 zhoda hranica

_

k

alebo

Mesiac ma kazdy den datum 18.12._J
Caka sa na prichod Lucie Lucia
Posmech dorazil zakladom Od Vedla
s presnostou zaklad

))-k
(!d

prepis gastana na jedly gastan najdeny
prepis nejedleho tvrdeho plodu na jedly
najdeny:

i
!

nie je

)
!

Znak 0
presiel mierovymi dohodami
majetok znaku m

Narokovanie nie je viac mozne,
zapiste znak m