12.10._a nezname nadrze, zasobniky a okolie

e
lČČ WC a mur Mesto *?
,e
iet

Urcite je hrubka palacinky znama
doplnite znak a
aby vyosenie vzniklo od znaku k

ka
,a

Ked rozmer hrubky palacinky rozumiete,
ze cez ocistu nejdete
vzor

e
lČČ WC mur Mesto *?
,e
iet

ka
, a *?

_

Neznama hrubka je jasna,
vyosenie 20 22 nie je 20 46

20 22 , a 20 46 je Je JE 24 25

vyosenie 20 22 nie je 20 46 *? ))/
20 22 ,a 20 46 je Je JE 24 *? (+: –

Vyosenie splna 1 *?

24 25

Vykockovana cesta nie je cifernik hodin.

Aka je hrubka palacinky?

_

k

alebo

…lo-l:ih: :m:-ol
v_+
vm
zataze pretazenia pretazovanie tazitka
v_+
vm
hrubka cez pracovnu obuv
v_+
vm
aby sme neboli znak _
v_+
vm
a nezostalo nam iba
v_+
vm
hov
no
v_+
vm
v
v_+
vm
hla
ve
am

alebo

i ď i
ili

alebo

meno a priezvisko 1 to dalo, zasunul.
Kto si do pi_ci
co sa za neho vydavas?

Odkedy sa dava za medzeru znak jeden znak ? *?

medzera medzera
??????? ????????

24/7 7 znakov ? 1+1

jasne k oblohe:

o d 1234 12345678
o d 12345 12345678
o??????? ???????d
o b
oblo
obloha.

alebo

cislo 78
jj

15 5?1 nie je 15 51 *?

alebo

…lo-l:ih: :m:-ol

Co je pod tym zacmaraným vzor lČČ vzor -l:ih: *?

znak l z riesenia lL ako iI ako aA nad ocistnou miestnostou, nad vchodom ocistnych miestnosti.