16 51 ucite co to je v je Je

alebo neucite vobec
pod Mocou a Vladou
pan uci lopuchy?

Hrat sa na limity ma limity
vzor

Ucitel 16 51

co to v je Je ?

_

vyjebany?

vreskot?

vrak?

viera v znak Ĺ *?

_

Nijaká Viera None Hríb 16 51+

Co je v je Je?

viera v Ĺ?

viera Viera v L,?

_

k