19 11 ,, k znak prelozeny mierovo,

a vies ty co zhoda odtrhnuty list 15 51.

inak preklada ruka 15 51. ako 15 51 16.
inak zvon 15 51 ako 19 15 1

} bude rychlejsi :

1
i
.

zhoda

1
ii

_

Dostupne ako dvierka pece
s dvomi pantami.

_

…lo-:ih:
v_+
vm
hov
no
v_+
vm
v
v_+
vm
hla
ve
am

_

k