F1-F5

Sebadeštrukcia Samovražda

https://slovnik.juls.savba.sk

pojmy:

Sebadeštrukcia
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=Sebadeštrukcia&s=exact&c=E7d4&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#

Nič nebolo nájdené.

Samovražda
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=samovražda&s=exact&c=Ca91&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken#

samovražda -y -rážd ž. dobrovoľné usmrtenie seba samého: spáchať s-u, pokus o s-u;

Boli spustené požiadavky ako diktát psychológmi, psychiatrami
najvyššími na kódovaní, ktorí zaviedli pojmy osobnosti.

Odstránia Ťa fyzicky z ochrany osobnosti aj tak.

Nebolo možné zachrániť osobnosť viacej, ktorú nebolo možné zlikvidovať predikčným kódovaním,
lebo mladú generáciu dali zabiť.

Vaša Rasa skončila, diktátovo poškodení si vytiahli niečo mäkké z vreciek
a keďže na ústupe pred kódovaním ich spánku
sa mali poddať šikane a správaniu nejakých, čo nemajú problém zlikvidovať niekoho do posledného bodu,

tak zanikla ochrana pojmov pre všetkých, čo si zobrali jazyky všetkých ako ||
a stali sa správcami kódovania,
nechali si platiť a umožňovali komentáre, reakcie, odozvu,
publikovať iba tak, aby to bolo ich kódovanie.

Nevie sa viacej čítať kódovanie, zobrali si rotáciu krkov od spánku až
po kódovanie v reánom čase,
bytosti boli divné,
ma li krky hrubé ako ramená v kódovaní a to ako sa správala hlava,
akoby sa vozila po drážke, raz tam bola raz nie,
niečo je isté, Tí čo zomreli vlastným rozhodnutím,
aj keď im nič fyzicky nebolo
nemali úzke hrdlo.

Rozbitá rotácia vnútorným pregĺganím,
púšťaním pachov pohlavia do dutín spolupráce kódu,
tam kde sa zachytávali kódové likvidácie sa púšťali smrady
z použitých odevov.

Nie ste inteligentné rasy, keď ste si vymysleli Smrť softvérom,
ktorý má slúžiť na obnovu, vzdelanie, Informácie,
Dôkazy cez DNA testovanie dorazili kódovanie úplne.

Budeš zapisovať iba to čo poviem, nie to či by si myslel,
musím sa ho zbaviť, čo najkôr,
počúvali bytostné obehy nepretržite od najvyššej inteligencie
a zapínai si zubné implantáty do bytostí,
nastrelované umelé ďasná aby podvod a likvidácia kódom
bola adekvátna za niečo vymyslené a vykonštruované,
lebo asembler sa kóduje ako chceme my,
zformuje cez ROM a celý text je iba nadávka
a keď
sa dá overiť kódovanie cez refresh, znovu zobrazenie,
moduláciu a iné pojmy, ktorým nemám už predikčne Mŕtvy rozumieť,

tak F5 tlačice
a také príbuzné s počtom prstov, alebo možným počtom prstov
F1-F5
sa stali číslami kódovania operačných systémov, ktoré prežili
simulácie experimenty testy na ľuďoch cez ich
uvoľnené rotácie krkov,
kým nedochnú Tí, čo o tom vedia.

Takéto nepriateľstvo kódom ešte nebolo, neviem overiť,
posmech nemám, vnútorné obehy mi zrovnali so zemou na kódovanie
F1-F5

Odsúdenie niekoho rodiny rodokmeňa priateľov vzťahy spoločnosť
zato, že je zvedavý a pozoruje
sa tak stalo
symbolikou,
ktorá má medzi ||
iba:
daj si tam
urob
sprav to tak
nemáš už možný život

a túto drzosť kódovania si pokojne schválili cez vznik krkov bytostí mladej generácie.
Rovnocennosť rotácie, ktorá je nepretržitá, a vytvára tiež NFPaA
ako dutiny, v ktorých sa dá zapisovať, nechávať si poznatky vytvárať regále a knižnice
a z nich vytvárať množiny, informovať Spoločnosť
vzdelávať,
bytosť ako krajina
bytosť ako planéta
bytosť ako najvyššie postavená forma,
ktorá nesie presvedčenia a dokáže sa zapojiť v rôznych kútoch

bez konca priestoru pretože bytosti zapíšu symboly 1
hodne krát a každý zastaví zánik čaospriestoru naveky.
Ryhy, možno iba toho, čo by bolo,
čoby sa stalo keby, 1

Zložitosť prvého znaku počtu v kódovaní, narastá a bytosti v bytostiach žiť nemôžu.
Drsnosť vracia Sopky, na znak štúdia tiel z vnútra
a všetky obehy štartujú tam, kde sa nedá nič vytvoriť sú zapísané 1
potom kde by sa aj dalo, ale nie je to možné chrániť je |
bytostné
a potom štartujú obehy
a za nimi ich spolupáca
_-
v tesnom závese, kde je tá čiaročka –
krátka znamená, že sme na doraz, menšia by už bola v kolízií s bodom.
O spolupráci sa by sa dalo hovoriť iba vtedy, kebyže je z bytosti
fotka v našom vrecku a tvrdili by sme niečo, že súhlasí,
že je spokojná a vyhovuje jej to tak….

F1-F5
ta došli na koniec –
pre -_
a chceme aby si bol fotka.

Od vtedy sa hovorí:
Kto si vyžiada zoznam všetkých programátorov na urýchlenie udalostí,
kde sa tvrdí, že to nemá zmysel a že to nikam nevedie,
nech skúsi fyzicky vstúpiť na –
a keď bude na konci tak nech ju skráti na bod, na ktorom zostane stáť.

Nie je nikdy bod na čom stojíš, Tvoje fyzické telo by bolo fotkou v Tvojom vlastnom vrecku.
F1-F5

;