Hovorí sa, o niečom, že sa hovorí sa

24.

dve ženy

Hovorí sa, o niečom, že sa hovorí sa

až ked rozumiete
ze dve ženy preoperované pohlavne na penis
si vychutná chlap preoperovaný na ženu,
lebo
dovtedy je to iba nejaké konkretne meno z kalendára:

pon dvaja

Vzor Meno z kalendára 1.1. hovorí
vzor meno z kalendára 2.1. hovorí
vzor meno z kalendára 3. hovorí
lebo sa zhodli na niečom
a podobne.

_

Hovorí sa,
že ženy to nemajú ľahké
keď prepália chlapa
a volá ich potom dlhodobo ako domáceho miláčika,

dve ženy *?

_

k

alebo

i ď i
ili