J znak nadobudol vseobecnu narocnost, operacny system zalozeny z nezavislej strany iba cez jamky prenosne

kde pri zisteni vztahov s inymi operacnymi systemami dohladate mozne vhodne riesenie jamky prenosnej
a pe Vas stol vzor chn
si na znak velke plne O
pre pochopenie stol s ulozenymi jamkami prenosnymi

lo-:ch h:
lo-:h:
a zvysne vztahy najdene
v_+
vm
pripojite cez kniznicu, regale a okolie slovnikov
v_+
vm
iba s pojmami budov vhodnymi pre zivot, byvanie
v_+
vm
ktore spadaju pod jazyk 1
v_+
vm
verzie operacnych systemov su tak pod znakom J
v_+
vm
zalozene na zisteni rovnakeho jazyka pojmov budov
v_+
vm
pre ktore boli vyhradene samostatne slovniky.
v_+
vm
vzor samostatny slovnik budova
v_+
vm
vzor samostatny slovnik barak
v_+
vm
vzor samostatny slovnik bytovka
v_+
vm
a podobne.
/am

_

lo-:h:
v_+
vm
hov
no

teba dakdo odprace ten co si ju odpratal zhoda v_+ vm

v

v_+
vm
hla
ve
am

_

k

alebo

jamka prenosna vzor bezny riecny kamen s jamkou