mena Ján Štefan chrania pre vieru

24.

15:28 zaznamy uzavrete,
kokot

24.
z 1.

_

mena Ján Štefan chrania pre vieru

riesenie kokot
priamy zaznam 1
odkrojenie platku z produktu maslo

Priame napichnutie posluchacov
v sukromi
vedenim rozhlas

sopecna cinnost zhoda sukromie

_