mokre po ociste pre moznu spokojnost 1

Dohoda medzi mokrými rukami dazdom a tienom

xyzch
5-6

Zápis sa rozumie na suché priestranstvo po dotyku s mokrymi rukami pre zapis 1
chyby sa opravuju 1 s oznacenim povodu 1
nazvy spojov komunikacnych zarideni, ktore umoznuju znak a 1
sa daju oznacit a 1
znamy pocet je 25 1

bezne 20 pre pochopenie zakladov 5555 1 10 10 1+1,20 1
bezne 20 pre pochopenie zakladov 5555 1
bezne 20 pre pochopenie zakladov 10 10 1+1,2 1
bezne 20 pre pochopenie zakladov 20 1

vzor

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Tym sa rozumie 1
ze zapis sa dotyka 1
priestorov 0 vzor virus hack crack cmaranica carbanica ČČ 1

_

k

alebo

i ď i
ili