narodeny 24. pod 24 zaklad 1 15

24.

e
,e
narodeny 24. pod 24 zaklad 1 15

cislo 15-12

cislo 3

_

1
3

alebo

s-3

cislo 15
jjjjjjjjj jjjjj

_

1
3

0 76 12

s-3

90 0 66-3,63 12

_

k

alebo

0 JE 1
0 Je 3

Pevnosti 1. su zhrnute pre hrany

3:

0
0

alebo

e
hrany 3+
archiv je 24.
iet
iek