neznalost zakonov neospravedlnuje padla na zhodu prieplav a kosenie travy

poziadavka neznalost zakonov neospravedlnuje
musi vediet zapisat celky samostatne z riadka 1
vzor

zhoda prieplav a kosenie travy 1

vzor

rovnake prieplav a kosenie travy 1

vzor

zhodne prieplavova komora a kosenie, strihanie porastov 1

_

pred sankciami trvaleho povodu 1
pobyt za mrezami noc 1
pobyt za mrezami den 1
strela a usmrtenie s presnostou 1
bodna rana a usmrtenie s presnostou 1

_

Nijaká Viera None Hríb
ako spoluator bezpecnosti Moci a Vlady
cislo 310 PU

PU
paragraf ma znak f
ktory podlieha pod vieru Vieru

BOH nie je GOD
GOD nie Je BOH

Vyzadujte riesenie pre cislo 310

Aby sme mohli pochopit pakove pravidlo znakom =
neznalost zakonov neospravedlnuje overte zapis 1

vzor

zhoda prieplav a kosenie travy 1

vzor

zhoda prieplav a kosenie travy 1

_

Prava zneskodnit niekoho zachodovou misou nie je 1
kto overi poskodenie ako mozne 1
je clenom PU
a musi rozumiet

Clenovia PU vedia zapisovat PU
postavenie nemaju,
))
(
\\,t

_

k

alebo

Moc a Vlada nie je Vrah

existuje poziadavka neznalost zakonov neospravedlnuje,
ktora sa vyslovi za riesenie Moc a Vlada

None Hr9b

Deuce mohol ho prevziat vrah

None Hríb

deuce faith writes to Our representatives and a toilet bowl for foreign visitors 1

foreign
visitors

lo-:m:
Cest Vasej pamiatke znak f
v_+
vm
foreign odpocivaj v pokoji v case 7.10._zatvorene zname 16:00-do otvorenia mestskych WC 8.10.
v_+
vm
hov
no
v_+
vm
v
v_+
vm
hla
ve
am