Zvonček s dierou v tvare srdca

24.7._24/7

B telefon nie je
0 telefon nie je
6 telefon nie je

Zistilo sa, že sa nemá nič zistiť.
Smrť stratila postavenie, lebo sa naučila čakať
a
kto sa naučí čakať, nič nezistí, keď nevie, čo sú napr. dvierka,
čo vedieť možné byť nemusí. Riešiteľnosť sa tak zastaviť nedá
a je opakok niečoho, čo sa nedá zistiť.
Čo je potom riešiteľnosť?
Postavím ( a ( na seba a držia, tak vyriešené. Je to riešiteľnosť.

Penaltu strieľa: { ( na ( je penalta}
Tak sa to zistilo, čo je opak riešiteľnosti,
je to:
spoločenská páka fyzicky zapísaná na formáte šrot cez nepretržitú bezbytostnú prevádzku, NFPaA.
Páka sa tak stala pojmom,
ktorý keď pedágog nezaloží na štarte, presnosť nebude.

Pákové pravidlo:
Platí? Tak uprostred nie je bytosť,
ale niečo, čo nedokáže vrátiť.
Napr. odtrhnutý ústrižok z toaleťáka na WC.
Tým sa stalo Pákové pravidlo zakázané
na celom rozsahu a všetko sa musí prispôsobovať, porovnávať,
fyzicky overovať, či uprostred nie je bytosť.
Ak je, vzdelanie je Žiadne,
zoberie si ho tá bytosť.
Tabuľa za pedagógom, učiteľom, tak je Pákové Pravidlo.
Striktne Zakázané.
/*. /*. -(- (((

Mŕtvoly sú bežné potom.

h h h h h h hh h h h h h hhhhhhh
1 2 3 4 5 6 78 9 1012 3 45678910

nnnnnn n n n n n n n n n nn n n n
123456 7 8 9 1012 3 4 5 67 8 9 10

_

11.7.2021
Viete prosím Vás uznať niečo bezbytostného za strom lebo chcu byt veriaci
https://www.nijakaviera.sk/viete-prosim-vas-uznat-nieco-bezbytostneho-za-strom-lebo-chcu-byt-veriaci/

1B telefon nie je
10 telefon nie je
16 telefon nie je

_

B
0
6

Neaktívne.

_

Varovanie pripojovatelia komunikácie otvorili dopadanie soch l 25.7_komunikacia cez oo :

Tak ty si myslis ze hovoris s niekym kto s tebou pasie dobytok s tym oo

_

Moc a Vláda oo
pripustila 25.7._
na cely rozsah datovania.
Po vytvoreni zvonca vsak dosiahla iba i
Tvar,
ktorý sa da vzdy ubranit,
tvar srdca,
tvar po vybrati srdca.

25.7._pristupom riešenia oo k obchodu a mapovaniu obyvatelstva,
na zvoncoch fyzicky existuje odozva 25.7._
ktorá sa ozýva v tele obyvatelov, obcanov, na komunikácii: tvar srdca ktorý sa nevytvara operacnym systemom, fyzicky v tvare zvonca

m

25.7._

24/7

Čo ste to pripustili do našich srdc:

m85
25.7._25

i ď i
ili

e
/SENTO Vám nejaké môzu vyje_bat zo srdca?

_
Statici pojmami ciara vstupili na vieru WC _
https://www.nijakaviera.sk/statici-pojmami-ciara-vstupili-na-vieru-wc-_/

_

k

alebo

dlzen dĺzen