pod správou sopecna cinnost

I autorita prekladana cez rozhlas obyvatelom

za Nijaká Viera None Hríb

náramkové hodinky

podmienka : nerozbit o strom Lipa.

i ď i
ili

_

k