Pojmy sa stretli na spolocnej telocvicni

24.

ČO

_

Pojmy sa stretli na spolocnej telocvicni

pre overenie telefonnej budky 21:49
a dosiahlo sa zname 1

NOVINY sú Sú Láska

))
(

Preto sa zapisuje pre znak +
zapis do seba

\\\\()L

pochopenim

best friends
najlepsi priatel
sa da pripevnit na dvere chladnicky
rozpocet
telefonna budka v telocvicniach
overena vzdy 21:49 Mocou a Vladou
slovnik slovnej zasoby od cervenej hviezd
y
Dosiahnete slovnikom na farbu Slnka
odtrhnete vzor jablko.

Znak m
chcete ukoncit
pre citatelov riesenia slovnik :ih:

))m
(,o.

_