prenasanie znaku : na 1 vzor ihla _2021(

3138

ihla ihla ihla
ihla
Ihla Ihla Ihla
IHLA IHLA IHLA IHLA IHLA IHLA IHLA IHL
A

lo-:A blo-:h:

zlozitost pojem za znak v

pojem nekonecno
nepochopeny znak v

pouzite nahradu za znak k

na hlavu

pojem ne na hlavu onecno

_

lo-:h:
onecno
v_+
vm
ne
v_+
vm
na
v_+
vm
hla
vu
v_+
vm
hov
no
v_+
vm
v
v_+
vm
hla
ve
am

_

k

alebo

19:34 + flak vody na podlahe = au i35.35i

zhoda

mobil v ruke.

alebo

e
buducnost bez zakrivenia datovania (
po zneuziti ineho obyvatela
jedine pojmom nekonečno

vzor nekonecno

avšak máme aj znak :
v hodinách pre datovanie 21:31:30
tak zdvojujeme,
co rozumieme na zdvojenie,

pre znak v ako viera Viera

nekkonecno

Právo zakryt k
Právo zakryt znak k

Dovidenia 24.12.2021( – 1.1.2021
iet