Rodokmenovy zdroj bol odmietnuty bez Moci a Vlady

Matica Slovenska ma llll
s prekryvanim l

[]l
llll

Rodokmenovy zdroj bol
Matica Slovenska ma llll

Potiahnuta noha stola
zo znaku . na znak l
k stlpom komunikacie
nedosiahnuta,

namiesto znaku l
pojem provokacia

Stlpy komunikacie s presnostou 1
na zdrojovy povod obyvatelov
by v tom okamihu boli dostupne.

v
p

Zisky z nezhod Moci a Vlady
k obyvatelstvu
bez poskodenia,
vzor hadky krik nadavky
bez trvalej ujmy na vztahoch
a bez poskodenia zdravia.

Kto do diktatov Moci a Vlady
nepridal

lo-: v tb:
lo_:p tb:
v_+
vm
vzor chov zvierat pre rozmnozovanie.
v_+
vm
Obojstranne ceruzky ryhytka
v_+
vm
a ine obranne ochranne overenia
v_+
vm
vlastnictva vlasnictva zapisom
v_+
vm
v diktatoch?
/am

_

_

lo-:h:
..
v_+
vm
hov
no
v_+
vm
v
v_+
vm
hla
ve
v_+
vm
uto
)).(
am

_

k

alebo

_i
1 9

cislo 15
jjjjjjjjj jjjjjj

cislo 15
jjjjjjjjj jjjjjj

cislo 15
jjjjjjjjj jjjjjj

alebo

:h: alebo iné hracie kocky