slon ma v hlave slona

po vytvoreni obyvatela Mocou a Vladou obyvatel
vzor priezvisko
bez znamenho pripojenia do slovnej zasoby obyvatelov
diktatov j

pravo na nezavislu stranu slovnej zasoby
bez monitorovania obyvatelstva
s presnosou vyslovnost a zapis obyvatel

1
u 0

riesenie dostupne 1
rozoznaniem ocistnych miestnosti :

aby vsetky komunikacne
a zapisove zaznamy
mali moznost povinne povinne
riesenim dostupnosti pre inych s prenostou.

h:

:h:

_

k