slovo restart dostalo ucitelsky personal

pre overenie originalu

t
12:57-12:58,t
123456789_1

-t
-1

slovenska republika zhoda 1:1 zhoda rest
art

znak m sa da zapisat ako art
zapiste

m art nazov krajiny

nema to byt iba gulicka porna
ako pre veriacich na ruzenec?

_

vztahy Y ukoncene,
prelozene:

m art nazov krajiny

narocnost overenia h:

nema to byt iba gulicka porna
ako pre veriacich na ruzenec?

_

:h:

_

lo-:hovno v hlave ako nakup v chladnicke:
v_+
vm
hov
no
v_+
vm
v
v_+
vm
hla
ve
am

_

k

alebo

oni nam budu hovorit do hlavy
a zo steny kaslat
a inymi zvukmi tela sa prejavovat
ako to pochopia riesenia sirupy
a kamkolvek sa dostaneme,
zazijeme to iste nabozenstvo alebo eticku?