uzly sa neucia prvy schod zarasteny l/_

l

1

l

24.

ČO

_

S
s
uzly sa neucia prvy schod zarasteny l/_

S
s
unikovy vychod vzor EXIT
pochopeny ako nepochopeny

k cudzim tvorom aj tak milo dotykom

19 na 9 8 7 6 5 4

S
s
3
2
1

S
s

dlazba a Čierny Trh znakom b

S
s

odevy vzdy drzia znakom l
ako znak J
tento princip je varovanie.

S
s

navrat nemate lebo si ho nosite na sebe.

S
s

Odevy obchodne neobchodne
varovanie
varovanie

S
s

Juraj Jánošík je Je jeden jedna

vzdy za neho hrate
ako clena

k cudzim tvorom aj tak milo dotykom

S
s

:ih:

10

am

_

k

vzor viery Captain America jeden jedna
Captain America one of one

of

to nie je to iste.
j for 1
it is not the same
1 of letter j
1 of letter o

jeden jedna zoznam :10 10 10 10 h: 40

:10 10 10 10
h:40
:ih:učebnica má chyby
nemate plny zoznam jeden jedna

konzola nie je herna konzola

e

RS
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

e

L() ď L() .
L()lL() -23

on este nevidel policku.

e

-v-
-v-


n
Ja
ja

konzola
herna konzola

blika v krbe?
zhodne. 

jablone
počet videných vzorom TAXI : 11

dostupné úderníky

11 9-10 8-9 11

11 L 11

11
R

i11
iR

11 / 11

/