Váženi riešitelia BOH dosiahli ste riešenie 15 35 12 a vyššie riešenie nie je dostupné

24.

8
vzducholoď kotví nad Kremnicou
mesta meny krajiny
a je pripojená na predlžovačku od WC jasne 1
8.

_

Váženi riešitelia BOH dosiahli ste riešenie 15 35 12 a vyššie riešenie nie je dostupné

ak plánujete používať kalendár riešením 31 dní.
Celé riešenie letov podlieha riešeniu 46 1
v prípade trvalých obehov
musíte vzdelávať celý letový personál overeniu 46 1
kde letový dispečer musí obliať stenu na to vhodnú
a rozumieť,
čo to znamená,
pre prelety.

10.1. je plná uzávierka požiadaviek na lety od 19.1. riešení mien kalendára
s rotáciou -36

)á u
-36

Mená z kalendára
viacej nepodporujú letectvo
a viacej sa nezaujimajú,
vyniesli by ste ako vzor vzducholoď
celú administráciu indetifikácie
vzor občiansky preukaz

_

k