Vzdelanie |28.03.2020, 12:05:8:011

Viera, že existujú právomoci,
ktoré umožňujú zobrať niekomu život cez symboly, symboliku, znaky,
ktoré môžu byť komunikačné alebo obchodné,
sa uzavrie na stav
žiaden obchod
žiadna komunikácia
a takéto telo bytosti je navždy samé, nikto a nič okolo nežije.
Riešenie existuje, postaviť bytostný priestor, ktorý bude mať iba káble vo vnútri.
Tým vznikne bezbytostné okolie, ak sa uzavrie:
dverami oknami stupačkami a pod.
a kľúče, nádoby, sa venujú ^ ktorý z toho vznikne na celom jeho O
Zánik stavu zneužité G
Smrť a Mierové Dohody
Presnosť bytostného vzdelania bod, bytosť bodom v bytostnom priestore, v bezbytostnom priestore.
| –

Symbolika umožňuje akékoľvek overenie zápisu, ak sa nedá –
|28.03.2020, 12:05:8:011
|28.03.2020, 12:05:8:011