znak n prepisal znak m

smiech v cudzej krajine
a
smiech v domacej krajine sa nezhoduju.

:

smiech = smiech

n = m
retazove jazyky 1.

n je Je m
retazove jazyky 1.

Zaklady vypoctov zachodova misa
presnost odtok na splachovanie.

lo-:m:
v_+
vm
hov
no
v_+
vm
v JE smiech
v_+
vm
))
(
\\,t
vztahy pre bezpecne mosty k susedom

prepacte za vstup do strojopisu.

\\,t

lo-:m:
v_+
vm
hov
no
v_+
vm
v
v_+
vm
JE
v_+
vm
s
m
ie
ch
v_+
vm
v
v_+
vm
hla
ve
am

_

k

alebo

wordpress priznal pripojenie oci na znak / znak w ako programovaci jazyk patri pod zakrivenia ale az pouzivanim znaku /

Cest pamiatke w / s potrebou pouzivania inych znakov so sopecnym zakrivenim vzor f
pravidelne pohreby umrti.

Riesitelia wordpress : https://sk.wordpress.org
mozu byt poziadani
aby patrili pod spravcov informacie o pohreboch 1
pouzivanie znakov so sopecnym zakrivenim vzor f

znak n prepisal znak m
https://www.nijakaviera.sk/znak-n-prepisal-znak-m/

_